Restulater 2014

Da har årets ritt blitt avholdt med brask og bram!

Restultater finner dere her!

Godt syklet alle sammen, og vi håper å se dere alle på startsteken til neste år!

Sist oppdatert (søndag 07. september 2014 10:34)

 

Rittinformasjon 2014


Påmelding
Kun Online påmelding. Betaling må gjøres ved påmelding for at påmeldingen skal være gyldig. Gå til siden Påmelding.

I tillegg tilkommer lisens/forsikring til NCF.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist er 4. september 2013 kl. 23:59   


Etteranmelding og endringer
Etteranmelding, endring av klasse og endring av navn ved salg/kjøp av startnummer kan gjøres mot et tilleggsgebyr på kr. 100,-. Etteranmelding og endringer gjøres på:


Stand på Trondheimshelg, Torvet, Lørdag - 12.00 – 16.00

Brattøra, PwC bygget, Søndag - 10.00 – 11.30


Deltakerliste
Påmeldingsliste finner du som valg under menyen 
Deltakerliste. Listen blir oppdatert jevnlig. Følg med å se om du er påmeldt og påmeldingsinformasjon stemmer. 

Startliste
Startliste legges ut lørdag 7. september.

Starttidspunkt
 
Trim                            kl 12.00

Under 50 minutter        kl 12.10
Under 35 minutter        kl 12.20
Under 30 minutter        kl 12.25
Under 25 minutter        kl 12.30
Under 22 minutter        kl 12.40
Under 20 minutter        kl 12.50


Alle puljer starter fra Clarion Hotel og Congress Trondheim på Brattøra
Løypebeskrivelse
Løypebeskrivelse og kart er lagt ut på siden Løypebeskrivelse


Drikkestasjoner
Det er ingen drikkestasjoner langs løypa. Men kanskje vil det være noen hyggelige overraskelser som gir ny motivasjon og energi


Teknisk service
Det vil være teknisk service av Sportsbua i PwC bygget på Brattøra 2 timer før start.Bagasjeservice
Det vil settes opp bagasjetransport fra Start til Mål på Skistua. Innlevering av bagasje senest kl 12.30 på anvist sted ved Start


Sanitet
Ambulanse stasjonert på Skistua. I tillegg er Røde kors hjelpekorps på plass ved i løypa

Resultater
Det vil bli lagt ut lister på rittets hjemmeside under menyen Resultater


Garderobe/dusj
Ingen dusj eller garderobe fasiliteter på Skistua


Toaletter
Ved start kan Clarion sine toaletter benyttes. Det er også toaletter i PwC bygget på Brattøra.
Ved mål vil det være oppsatt mobile toaletter.

Premiering
Premieutdeling vil foregå på Skistua så raskt som mulig etter målgang. Vi deler ut følgende premier:


Beste Dame og Herre. I tillegg vil det være enkel premiering til alle deltakere.


Rittkontor
Rittkontor er Stiftstaden sitt telt på Torvet i Trondheim under Trondheimshelg sitt arrangement lørdag og i PwC bygget på Brattøra på søndag.

Lørdag 6. sept             

Kl. 12.00 – 16.00 Trondheim Torv, Stiftstaden SK sitt telt

Søndag 7. sept

Kl. 10.00 – 12.00 PwC Bygget

Startnummer
Startnummer hentes individuelt. For turklasser med tidtaking deles tidtagerbrikker ut sammen med startnummer. Startnummer skal festes på ryggen på ytterste plagg. I tillegg skal tidtakerchip festes på hjelmen. Se egen beskrivelse fra Quick Timing på hvor og hvordan.

Tidtakerbrikker
Det vil være elektronisk tidtaking basert på tidtakerbrikker. Tidtakerbrikker deles ut sammen med startnummer. Det er også brikker i trimklassen for å registrere målgang.

Protest
Mot forhold i rittet: Må leveres senest 15 minutter etter at siste deltakere har passert mål.


Mot resultatlisten: Må leveres senest 30 minutter etter at resultatlisten er offentliggjort.

Protesten skal være skriftlig på rittkontor og et gebyr på 300,- skal innbetales når protesten leveres inn.


Parkering
Ved start anbefales parkeringshuset på Brattøra. På Skistua vil all biltrafikk stoppes ved Fjellseter, og henvises til parkering ved Henriksåsen og ved Fjellseter Kapell.Sykdom/ulykke
Ved sykdom/ulykke som fører til at deltaker ikke kan stille til start, vil 50% av påmeldingsavgiften bli refundert ved framvisning av legeattest senest 1 uke etter rittdato.


Avlysning/flytting av ritt
Om rittet må avlyses på rittdagen på grunn av vær- og føreforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), beholder arrangør hele påmeldingsavgiften.

Om rittet blir bestemt flyttet til annen dato eller til annet sted, vil påmeldte deltakere ikke få refundert sin påmeldingsavgift om de ikke kan stille til start på annet sted eller på annen dato.

Ved avlysning av ritt før rittdagen kan arrangøren beholde 50% av påmeldingsavgiften.

Sist oppdatert (torsdag 03. juli 2014 11:45)

 

Løypa

Løypa blir den klassiske Ila - Skistua. Starten vil foregå på Brattøra, og puljene vil følges av masterbiler frem til Ila. Der blir det flying start når masterbilen slipper feltet løs. Tidtakingen starter i Ila. Dermed blir det opp Roald Amundsens vei (Vestoppfarten) - Tavern - Byåsen Butikksenter - Fjellseterveien helt opp til Skistua.

kart
Dynamisk kart fra gulesider.no

Løypa er (fra Ila) 7,8 km og stiger 430 høydemeter med en gjennomsnittlig 4,9% stigning

høydekurveSist oppdatert (søndag 24. juni 2012 20:55)